Khách hàng tiêu biểu
 • Thảo Nguyên

 • Young - ko

 • SMK Vina

 • YEJIN

 • MIRA COSMETICS

 • DELTA Trading - Construction Corporation

 • VIVA CORP

 • NICE Construction & Real Estate Corp

 • KEUM KWANG VINA CO.,LTD

 • INDOPETROL CORPORATION

 • DAIN CO., LTD

 • YOUNG WOO CO., LTD